Wees welkom!

Wat is Herdenken Vol Leven?

Tijdens Herdenkingen Vol Leven worden de levens van de oorlogsslachtoffers op een unieke wijze gesymboliseerd door hen weer symbolisch zichtbaar te maken met mensen van nu. Deze mensen hebben dezelfde leeftijd of geslacht als degenen die door oorlog om het leven kwam. Door deze wijze ontstaat er misschien de realisatie dat deze oorlogsslachtoffers net zo waren als zij. Net zo oud, of ook een moeder, een kind, een opa of oma. Zij zijn geen bevroren zwart wit beelden uit het verleden. Zij hadden voor de oorlog net zo’n leven als wij. Zij waren niet anders dan wij. Daarom vraagt de organisatie Herdenken Vol leven mensen van nu, met dezelfde leeftijd en het zelfde geslacht om deze mensen weer een aanwezigheid te geven met hun identiteit. Bij Herdenkingen Vol Leven blijven deze mensen van nu zichzelf én ze maken zichtbaar wie deze oorlogsslachtoffers waren. Oud, jong, heel erg jong, man, vrouw, zoon, opa of oma. Door deze methodiek van herdenken is de ervaring dat dit beeld, deze ervaring en deze bewegingen van mensen die re-presenteren en het publiek wat hiernaar kijkt, ontzettend veel impact heeft. Op zowel jong én oud.

Lees meer

Naast deze herdenkingen onderzoekt de organisatie Herdenken Vol leven of er een gesprek en ontmoeting mogelijk is tussen verschillende nationaliteiten. Waarbij gekeken kan worden hoe een ontmoeting verloopt tussen Duitse en Nederlandse jongeren. Hoe treft deze generatie elkaar? Is er nog een dynamiek van schuld, onschuld, schaamte, verwijt, dader en slachtofferschap? Hoelang blijft deze dynamiek aanwezig is tussen Nederlandse en Duitse jongeren? En is er naast deze dynamiek ruimte om met elkaar te delen wat de ongewilde impact van de oorlog op beide nationaliteiten is. En kan deze impact misschien verbindend werken? Kan dit gesprek over de impact wellicht leiden tot een gezamenlijk gesprek en inspanning om oorlog te voorkomen?

Lees meer

De kleur van de toekomst

Herdenken Vol Leven draagt de kleur van de toekomst. En brengt het verloren leven op een bijzondere wijze in beeld. Herdenken Vol Leven is een nieuwe vorm van herdenken ter ondersteuning van de herdenkingen die er al zijn. Om mensen (en vooral ook jongeren) een beeld te bieden van oorlogsslachtoffers. Dat zij net als zij jong kunnen zijn, met dromen en plannen over hun toekomst. Die doorboord worden door een oorlog. Waarin zij bezet en bedreigd worden en zich daar tegen verzetten. Wat hen het leven kost. Uit de feedback van jongeren die de herdenking Ereveld Vol Leven bezochten hoorden wij ook dat zij mensen zien staan die net zo oud zijn als hun broers of hun ouders. En dat zij zich dat nooit op die manier gerealiseerd hebben. Totdat zij achter de graven mensen zien staan van dezelfde leeftijd als de mensen die daar begraven zijn.

Het brengt het herdenken van de mensen die omgekomen zijn door oorlogsgeweld heel erg dichtbij in hun eigen wereld. Een doelstelling van de Herdenkingen Vol Leven is ook om de herdenkingen naar het Nu te halen. Het niet in het verleden te laten alsof het niet over ons zou kunnen gaan.

Daarom moeten wij alert zijn en zorg dragen voor vrede, voor het dialoog, ruimte durven geven aan het verschil zonder angst, alert zijn op signalen van racisme, discriminatie en uitsluiting. En ons daarover uitspreken.

Herdenken Vol Leven wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting Peoples Media Foundation, investeringen van Media Luna Tell a Story en mede mogelijk gemaakt door bijdragen van het vfonds – Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranen en door het 4en5mei Comité Amsterdam. Met speciale dank aan Job Cohen.

Wat is de herdenking Ereveld Vol Leven?

Tijdens de herdenking Ereveld Vol Leven worden op een unieke wijze de oorlogsslachtoffers herdacht en symbolisch ’tot leven gebracht’ door achter de graven mensen van nu te plaatsen van dezelfde leeftijd en hetzelfde geslacht. Om daarmee de herdenking naar het heden te halen en zichtbaar te maken dat er bij deze graven mensenlevens horen die deze leeftijd hadden toen zij om kwamen door oorlogsgeweld.

Op het moment dat je een grafsteen of een kruis ziet van iemand van 21 jaar is de gedachte dat dit erg jong is maar als daar werkelijk een jongen van 21 jaar achter staat ontstaat er een andere gewaarwording en een besef dat dit 21 jarige levenspotentieel gestopt is door oorlogsgeweld.

Het aanschouwen van een grafsteen met daarop de geboortedatum en sterfdatum is iets anders dan een jongen van 21 jaar te zien die dit omgebrachte leven vertegenwoordigt. Een jongen van vlees en bloed. Welke plannen, toekomstdromen en ideeën zijn met hem gestorven? Welk leven is niet geleefd? Welke kinderen zijn niet geboren? De ervaring van de herdenking Ereveld Vol Leven is dat er een bijzondere ontmoeting plaatsvindt in het getuigen worden van elkaar: van degene die het oorlogsslachtoffer representeert als van degenen die getuigen is van de representatie. Beiden eren en herdenken op een bijzondere wijze het leven wat is omgekomen. Allebei met het verlangen dat door te herdenken, er bewustwording ontstaat dat elk oorlogsslachtoffer een ambassadeur is voor de vrede. Bij de laatste Ereveld Vol Leven waren 700 mensen die op deze manier een oorlogsslachtoffer representeren.

Initiatiefnemer Herdenken Vol Leven.

Herdenken Vol Leven is een organisatie opgericht door Nathalie Toisuta. Initiatiefnemer van de eerdere herdenking Ereveld Vol Leven. Deze heeft plaatsgevonden tussen 2015-2018 op het Nationaal Ereveld Loenen. Tevens is Nathalie Toisuta eigenaar van Media Luna Tell a Story waarin verschillende producties plaatsvinden. Bijvoorbeeld vele War Child documentaires. Binnen de organisatie Herdenken Vol Leven vinden op allerlei manieren en in allerlei vormen activiteiten plaats om met elkaar in gesprek te gaan over hoe wij oorlog kunnen voorkomen en de vrede kunnen blijven bewaren. Belangrijke, betekenisvolle en actuele gesprekken.

Herdenken Vol Leven ontwikkelt projecten waarbij zij samenwerkt met vfonds, Amsterdam4en5 mei Comité, Prins Bernard Cultuur Fonds, Ministerie van VWS, etc. Met ondersteuning van deze fondsen en het ministerie worden nieuwe vormen van Herdenken ontwikkeld. Om daarmee aansluiting te houden met de nieuwe generaties waarbij inclusiviteit en diversiteit een belangrijke drijfveer is.

Hieronder vind je een terugblik op de herdenking Ereveld Vol Leven.

Lengte: 4 minuten